Orddeling av bower

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bower? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bow-er

Definisjon av bower:

1.
A framework that supports climbing plants
The arbor provided a shady resting place in the park
2.
Enclose in a bower

Synonym av bower:

noun arbor, arbour, pergola, framework, frame, framing
verb embower, enclose, inclose, shut in

Siste orddelinger av dette språket