Orddeling av bowlful

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bowlful? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bowl-ful

Definisjon av bowlful:

1.
The quantity contained in a bowl

Synonym av bowlful:

noun bowl, containerful

Siste orddelinger av dette språket