Orddeling av boxfish

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boxfish? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

box-fish

Definisjon av boxfish:

1.
Any of numerous small tropical fishes having body and head encased in bony plates

Synonym av boxfish:

noun trunkfish, plectognath, plectognath fish

Siste orddelinger av dette språket