Orddeling av boxing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boxing? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

box-ing

Definisjon av boxing:

1.
Fighting with the fists
2.
The enclosure of something in a package or box

Synonym av boxing:

noun pugilism, fisticuffs, contact sport
noun packing, enclosure, enclosing, envelopment, inclosure

Siste orddelinger av dette språket