Orddeling av boycott

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boycott? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

boy-cott

Definisjon av boycott:

1.
A group's refusal to have commercial dealings with some organization in protest against its policies
2.
Refuse to sponsor
Refuse to do business with

Synonym av boycott:

noun protest, objection, dissent
verb ostracize, ostracise

Siste orddelinger av dette språket