Orddeling av bozo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bozo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bo-zo

Definisjon av bozo:

1.
A man who is a stupid incompetent fool
2.
An informal term for a youth or man
A nice guy The guy's only doing it for some doll

Synonym av bozo:

noun fathead, goof, goofball, jackass, goose, cuckoo, twat, zany, fool, sap, saphead, muggins, tomfool
noun guy, cat, hombre, man, adult male

Siste orddelinger av dette språket