Orddeling av bronchospasm

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bronchospasm? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bron-chospasm

Definisjon av bronchospasm:

1.
A spasm of the bronchi that makes exhalation difficult and noisy
Associated with asthma and bronchitis

Synonym av bronchospasm:

noun spasm

Siste orddelinger av dette språket