Orddeling av carbonation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet carbonation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

car-bon-a-tion

Definisjon av carbonation:

1.
Saturation with carbon dioxide (as soda water)

Synonym av carbonation:

noun permeation, pervasion, suffusion

Siste orddelinger av dette språket