Orddeling av chairmanship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chairmanship? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chair-man-ship

Definisjon av chairmanship:

1.
The position of chairman

Synonym av chairmanship:

noun position, post, berth, office, spot, billet, place, situation

Siste orddelinger av dette språket