Orddeling av chairperson

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chairperson? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chair-per-son

Synonym av chairperson:

noun president, chairman, chairwoman, chair, presiding officer

Siste orddelinger av dette språket