Orddeling av chalky

Prøver du å orddele chalky? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chalky

Definisjon av chalky:

1.
Composed of or containing or resembling calcium carbonate or calcite or chalk
2.
Of something having the color of chalk
She turned chalky white

Synonym av chalky:

adj calcareous, carbonate
adj achromatic

Siste orddelinger av dette språket