Orddeling av chamber

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chamber? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cham-ber

Definisjon av chamber:

1.
A natural or artificial enclosed space
2.
An enclosed volume in the body
The chambers of his heart were healthy
3.
A room where a judge transacts business
4.
A deliberative or legislative or administrative or judicial assembly
The upper chamber is the senate
5.
A room used primarily for sleeping
6.
Place in a chamber

Synonym av chamber:

noun enclosure
noun cavity, bodily cavity, cavum
noun room
noun assembly
noun bedroom, sleeping room, bedchamber, room
verb house, put up, domiciliate

Siste orddelinger av dette språket