Orddeling av chambray

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chambray? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cham-bray

Definisjon av chambray:

1.
A lightweight fabric woven with white threads across a colored warp

Synonym av chambray:

noun fabric, cloth, material, textile

Siste orddelinger av dette språket