Orddeling av champ

Prøver du å orddele champ? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

champ

Definisjon av champ:

1.
Someone who has won first place in a competition
2.
Chafe at the bit, like horses
3.
Chew noisily
The boy chomped his sandwich

Synonym av champ:

noun champion, title-holder, rival, challenger, competitor, competition, contender
verb chew, masticate, manducate, jaw
verb chomp, chew, masticate, manducate, jaw

Siste orddelinger av dette språket