Orddeling av chancellery

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chancellery? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chan-cellery

Definisjon av chancellery:

1.
A government building housing the office of a chancellor

Synonym av chancellery:

noungovernment building

Siste orddelinger av dette språket