Orddeling av chancellor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chancellor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chan-cel-lor

Definisjon av chancellor:

1.
The British cabinet minister responsible for finance
2.
The person who is head of state (in several countries)
3.
The honorary or titular head of a university

Synonym av chancellor:

noun premier, prime minister, head of state, chief of state
noun principal, school principal, head teacher, head

Siste orddelinger av dette språket