Orddeling av chancroid

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chancroid? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chan-croid

Synonym av chancroid:

noun ulcer, ulceration

Siste orddelinger av dette språket