Orddeling av chancy

Prøver du å orddele chancy? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chancy

Definisjon av chancy:

1.
Of uncertain outcome
Especially fraught with risk An extremely dicey future on a brave new world of liquid nitrogen
2.
Tar
3.
And smog- New Yorker
4.
Subject to accident or chance or change
A chancy appeal at best Getting that job was definitely fluky A fluky wind An iffy proposition

Synonym av chancy:

adj chanceful, dicey, dodgy, dangerous, unsafe
adj fluky, flukey, iffy, uncertain

Siste orddelinger av dette språket