Orddeling av chandlery

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chandlery? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chan-dlery

Synonym av chandlery:

noun candle, taper, wax light
noun storeroom, storage room, stowage

Siste orddelinger av dette språket