Orddeling av chanticleer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chanticleer? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chan-ti-cleer

Siste orddelinger av dette språket