Orddeling av chaplain

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chaplain? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chap-lain

Definisjon av chaplain:

1.
A clergyman ministering to some institution

Synonym av chaplain:

noun clergyman, reverend, man of the cloth

Siste orddelinger av dette språket