Orddeling av chaplaincy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chaplaincy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chap-lain-cy

Definisjon av chaplaincy:

1.
The position of chaplain

Synonym av chaplaincy:

noun chaplainship, position, post, berth, office, spot, billet, place, situation

Siste orddelinger av dette språket