Orddeling av chaptalize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chaptalize? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chap-tal-ize

Siste orddelinger av dette språket