Orddeling av characteristic's

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet characteristic's? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

char-ac-ter-is-tic's

Siste orddelinger av dette språket