Orddeling av charade

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charade? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cha-rade

Definisjon av charade:

1.
A composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way
2.
A word acted out in an episode of the game of charades

Synonym av charade:

noun parody, lampoon, spoof, sendup, mockery, takeoff, burlesque, travesty, pasquinade, put-on, caricature, imitation, impersonation
noun word

Siste orddelinger av dette språket