Orddeling av chard

Prøver du å orddele chard? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chard

Definisjon av chard:

1.
Beet lacking swollen root
Grown as a vegetable for its edible leaves and stalks
2.
Long succulent whitish stalks with large green leaves

Synonym av chard:

nounSwiss chard, spinach beet, leaf beet, chard plant, Beta vulgaris cicla, beet, common beet, Beta vulgaris
nounSwiss chard, spinach beet, leaf beet, greens, green, leafy vegetable

Siste orddelinger av dette språket