Orddeling av charger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charger? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

charg-er

Definisjon av charger:

1.
Formerly a strong swift horse ridden into battle
2.
A device for charging or recharging batteries

Synonym av charger:

noun warhorse
nounbattery charger, device

Siste orddelinger av dette språket