Orddeling av charisma

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charisma? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

charis-ma

Definisjon av charisma:

1.
A personal attractiveness or interestingness that enables you to influence others

Synonym av charisma:

nounpersonal appeal, personal magnetism, attractiveness

Siste orddelinger av dette språket