Orddeling av charismata

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charismata? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

charis-ma-ta

Siste orddelinger av dette språket