Orddeling av charismatic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charismatic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

charis-mat-ic

Definisjon av charismatic:

1.
Possessing an extraordinary ability to attract
A charismatic leader A magnetic personality

Synonym av charismatic:

adj magnetic, attractive

Siste orddelinger av dette språket