Orddeling av charitableness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charitableness? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

char-i-ta-ble-ness

Synonym av charitableness:

noun generosity, generousness

Siste orddelinger av dette språket