Orddeling av charity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

char-i-ty

Definisjon av charity:

1.
A foundation created to promote the public good (not for assistance to any particular individuals)
2.
A kindly and lenient attitude toward people
3.
An activity or gift that benefits the public at large
4.
Pinnate-leaved European perennial having bright blue or white flowers
5.
An institution set up to provide help to the needy

Synonym av charity:

noun foundation
nounbrotherly love, benevolence, theological virtue, supernatural virtue
noun giving, gift
nounJacob's ladder, Greek valerian, Polemonium caeruleum, Polemonium van-bruntiae, Polymonium caeruleum van-bruntiae, polemonium
noun institution, establishment

Siste orddelinger av dette språket