Orddeling av charlatan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charlatan? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

char-la-tan

Definisjon av charlatan:

1.
A flamboyant deceiver
One who attracts customers with tricks or jokes

Synonym av charlatan:

noun mountebank, deceiver, cheat, cheater, trickster, beguiler, slicker

Siste orddelinger av dette språket