Orddeling av charlatanism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charlatanism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

char-la-tanism

Synonym av charlatanism:

noun quackery, dishonesty, knavery

Siste orddelinger av dette språket