Orddeling av charming

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charming? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

charm-ing

Definisjon av charming:

1.
Pleasing or delighting
Endowed with charming manners A charming little cottage A charming personality
2.
Possessing or using or characteristic of or appropriate to supernatural powers
Charming incantations Magic signs that protect against adverse influence A magical spell 'tis now the very witching time of night- Shakespeare Wizard wands Wizardly powers

Synonym av charming:

adj pleasing
adj magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly, supernatural

Siste orddelinger av dette språket