Orddeling av chart

Prøver du å orddele chart? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chart

Definisjon av chart:

1.
A visual display of information
2.
A map designed to assist navigation by air or sea
3.
Make a chart of
Chart the territory
4.
Plan in detail
Bush is charting a course to destroy Saddam Hussein
5.
Represent by means of a graph
Chart the data

Synonym av chart:

noun illustration
noun map
verb map
verb plan
verb graph, represent, interpret

Siste orddelinger av dette språket