Orddeling av charterhouse

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet charterhouse? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

char-ter-house

Synonym av charterhouse:

noun monastery

Siste orddelinger av dette språket