Orddeling av chary

Prøver du å orddele chary? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chary

Definisjon av chary:

1.
Characterized by great caution and wariness
A cagey avoidance of a definite answer Chary of the risks involved A chary investor

Synonym av chary:

adj cagey, cagy, cautious

Siste orddelinger av dette språket