Orddeling av chastely

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chastely? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chaste-ly

Definisjon av chastely:

1.
In a chaste and virtuous manner
She lived chastely

Synonym av chastely:

adv virtuously

Siste orddelinger av dette språket