Orddeling av chasten

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chasten? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chas-ten

Definisjon av chasten:

1.
Censure severely
She chastised him for his insensitive remarks
2.
Restrain
3.
Correct by punishment or discipline

Synonym av chasten:

verb chastise, castigate, objurgate, correct, call on the carpet, rebuke, rag, trounce, reproof, lecture, reprimand, jaw, dress down, call down, scold, chide, berate, bawl out, remonstrate, chew out, chew up, have words, lambaste, lambast
verb moderate, temper, change, alter, modify
verb tame, subdue, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket