Orddeling av chasteness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chasteness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chaste-ness

Definisjon av chasteness:

1.
Lack of ornamentation
The room was simply decorated with great restraint

Synonym av chasteness:

noun restraint, simplicity, plainness

Siste orddelinger av dette språket