Orddeling av chastise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chastise? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chas-tise

Definisjon av chastise:

1.
Censure severely
She chastised him for his insensitive remarks

Synonym av chastise:

verb castigate, objurgate, chasten, correct, call on the carpet, rebuke, rag, trounce, reproof, lecture, reprimand, jaw, dress down, call down, scold, chide, berate, bawl out, remonstrate, chew out, chew up, have words, lambaste, lambast

Siste orddelinger av dette språket