Orddeling av chastity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chastity? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chasti-ty

Definisjon av chastity:

1.
Abstaining from sexual relations (as because of religious vows)
2.
Morality with respect to sexual relations

Synonym av chastity:

noun celibacy, sexual abstention, abstinence
noun virtue, sexual morality, morality

Siste orddelinger av dette språket