Orddeling av chat

Prøver du å orddele chat? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chat

Definisjon av chat:

1.
An informal conversation
2.
Birds having a chattering call
3.
Songbirds having a chattering call
4.
Talk socially without exchanging too much information
The men were sitting in the cafe and shooting the breeze

Synonym av chat:

noun confab, confabulation, schmooze, schmoose, conversation
nounNew World chat, New World warbler, wood warbler
nounOld World chat, thrush
verbchew the fat, shoot the breeze, confabulate, confab, chitchat, chatter, chaffer, natter, gossip, jaw, claver, visit, converse, discourse

Siste orddelinger av dette språket