Orddeling av chatelaine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chatelaine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chate-laine

Synonym av chatelaine:

noun mistress
noun chain

Siste orddelinger av dette språket