Orddeling av chauvinist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chauvinist? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chau-vin-ist

Definisjon av chauvinist:

1.
A person with a prejudiced belief in the superiority of his or her own kind
2.
An extreme bellicose nationalist

Synonym av chauvinist:

noun bigot
noun jingoist, jingo, flag-waver, hundred-percenter, patrioteer, patriot, nationalist

Siste orddelinger av dette språket