Orddeling av cheapen

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheapen? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cheap-en

Definisjon av cheapen:

1.
Lower the grade of something
Reduce its worth

Synonym av cheapen:

verb degrade, worsen, aggravate, exacerbate, exasperate

Siste orddelinger av dette språket