Orddeling av cheapness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheapness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cheap-ness

Definisjon av cheapness:

1.
A price below the standard price
2.
Tastelessness by virtue of being cheap and vulgar

Synonym av cheapness:

nounbargain rate, cut rate, cut price, inexpensiveness
noun tackiness, tat, sleaze, tastelessness

Siste orddelinger av dette språket