Orddeling av checklist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet checklist? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

check-list

Definisjon av checklist:

1.
A list of items (names or tasks etc.) to be checked or consulted

Synonym av checklist:

noun list, listing

Siste orddelinger av dette språket