Orddeling av checksum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet checksum? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

check-sum

Synonym av checksum:

noun confirmation, verification, check, substantiation

Siste orddelinger av dette språket